top of page
Search

ພົບກັບງານ Vientiane auto show 2023 ຮັບຟຣີ ຂອງແຖມ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ 25 - 30% ພາຍໃນງານ (PARKSON LAOS)

Updated: Aug 15

✅ ພຽງແຕ່ທ່ານ ຊື້ເຄື່ອງ ລ້າງ ອັດ ສີດ HD 7/11-4 classic 1 ເຄື່ອງ ຮັບທັນທີ ເຄື່ອງ ດູດຝ่ຸน WD 3, 1 ເຄື່ອງ

ຫຼຶ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10 % ທັນທີ ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ຊື້ຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມເຄື່ອງ ຂັດພື້ນ BD 50/50 C Bp Classic ຮັບໄປເລີຍ ຟຣີ ເຄື່ອງ ລ້າງອັດສີດ K2 Compact ພ້ອມ

✅ ຊື້ເຄື່ອງ ຂັດພື້ນ BDS 43/150 Classic ຮັບໄປເລີຍ ຟຣີ ເຄື່ອງ ຄວາມສະອາດ ກະຈົກ WV 6 plus ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ ລູກຄ້າໃໝ່ ລາຄາທົດລອງໃຊ້ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 25-30% (ບາງລາຍການ)ທັນທີພາຍໃນງງານ

✅ ສິນຄ້າ ຫຼາກຫຼາຍລາຍການ ຕອບສະໜອງທຸກໆການ ການທຳຄວາມສະອາດ ລົດ,ເຮື່ອນ ແລະ ອາຄານການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ

Smartklin Co., LTD

https://wa.me/8562058936710

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນສະພັງຫມໍ້, ບ້ານສະພັງຫມໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#Karcher. #Smartklin. #Vientiane. #Laos. #Vacuums #Highpressure #Washer #Cleaning

#Karcher. #Service.#STEAMCLEANER #SC4 #EasyFix

https://www.google.com/maps/place/Industek+Co.,+Ltd/@17.9648175,102.6363767,216a,35y,255.46h,44.98t/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x3124678789b78c69:0x56b701d328502c1b!8m2!3d17.9642139!4d102.6341699!16s%2Fg%2F11t6kpm6vj30 views0 comments
bottom of page