top of page
Search

ພົບກັບງານ Vientiane auto show 2023 ຮັບຟຣີ ຂອງແຖມ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດ 25 - 30% ພາຍໃນງານ (PARKSON LAOS)

Updated: Aug 15, 2023

✅ ພຽງແຕ່ທ່ານ ຊື້ເຄື່ອງ ລ້າງ ອັດ ສີດ HD 7/11-4 classic 1 ເຄື່ອງ ຮັບທັນທີ ເຄື່ອງ ດູດຝ่ຸน WD 3, 1 ເຄື່ອງ

ຫຼຶ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 10 % ທັນທີ ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ຊື້ຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມເຄື່ອງ ຂັດພື້ນ BD 50/50 C Bp Classic ຮັບໄປເລີຍ ຟຣີ ເຄື່ອງ ລ້າງອັດສີດ K2 Compact ພ້ອມ

✅ ຊື້ເຄື່ອງ ຂັດພື້ນ BDS 43/150 Classic ຮັບໄປເລີຍ ຟຣີ ເຄື່ອງ ຄວາມສະອາດ ກະຈົກ WV 6 plus ພ້ອມຮັບປະກັນ ຫຼັງການ ຂາຍ ຟຣີ 1 ປີເຕັມ

✅ ລູກຄ້າໃໝ່ ລາຄາທົດລອງໃຊ້ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 25-30% (ບາງລາຍການ)ທັນທີພາຍໃນງງານ

✅ ສິນຄ້າ ຫຼາກຫຼາຍລາຍການ ຕອບສະໜອງທຸກໆການ ການທຳຄວາມສະອາດ ລົດ,ເຮື່ອນ ແລະ ອາຄານການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ

Smartklin Co., LTD

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນສະພັງຫມໍ້, ບ້ານສະພັງຫມໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ37 views0 comments

Комментарии

Оценка: 0 из 5 звезд.
Еще нет оценок

Добавить рейтинг
bottom of page