top of page
Search

ອໍເດີ້ຄັ້ງໃຫຍ່ (Big order).

Updated: Aug 16, 2023


ຂໍຂອບໃຈ ລູກຄ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໃນການສັ່ງຊື້ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ ແລະ ເຄື່ອງລ້າງອັດສີດ ແບຣນຄາຣເຊີ້ (Karcher) ຈາກ ບໍລິສັດ ສະມາດຄລິນ.

ພວກເຮົາ ບໍລິສັດ ສາມາດຄລິນ ເປັນຕົວແທນໜຶ່ງດຽວ ໃນການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າແບຣນ Karcher ທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ ໃນປະເທດລາວແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ.

ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງມີສູນໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍໄວ້ຄອຍບໍລິການລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດນຳເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດຂອງທ່ານມາກວດເຊັກ, ບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍອາໄຫຼ່ຕ່າງໆອີກດ້ວຍ.


Dear customers, Thank you very much for ordering Karcher products from us, We are Smartklin company, an authorized distributor of KARCHER brand in Laos.

We also have After-Sale Service Center so you can bring your machine to get checked or replacing the new part.


# ບໍລິສັດ ສະມາດຄລິນ (Smartklin Co., LTD)

#ຄິດເຖິງເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດ ຄິດເຖິງ ຄາຣເຊີ້ (KARCHER)

www.smartklinlao.com
21 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page