top of page
Search

⛳️📢ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ສະມາດຄລີນ ຈຳກັດ ເປັນຕົວແທນ ຈຳໜ່າຍ ແບຣນຊັ້ນນຳລະດັບໂລກ Karcher ເປັນອຸປະກອນ ທຳຄວາມສະອາດ ບໍວ່າຈະເປັນ ເຄື່ອງອັດສີດ,ເຄື່ອງຊັກພົມ,ເຄື່ອງຂັດພື້ນ,ເຄື່ອງສະຕຣີມ ແລະ ເຄື່ອງ ດູດຝຸ່ນ ເຊີ່ງກິດຂະການກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການເພືອນ ຮ່ວມງງານ ຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້ :

ພະນັກງານ ຂາຍ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຊ່ວຍຊ່າງສ້ອມບຳລຸງເຄື່ອງຈັກ ຈຳນວນ 02 ຕຳແໜ່ງ

ລະດັບການສຶກສາ ຈົບຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ

ມີເງີນເດຶອນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ຖ້າໄດ້ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນ ພິເສດ

ສົນໃຈສົ່ງ CV ມາທີ່ 020 58 936 710 ,+856 20 55 703 909

ບ້ານ ສະພັງຫມໍ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ75 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page